V² Development
رهبر واقعی مسکونی در بخش املاک در یونان.
بیشتر بدانید
نمایه شرکت

V² شرکت درجه ۱: توسعه در بخش املاک در یونان از سال ۱۹۶۲ تا اکنون

توسعه دهنده املاک در یونان

V² Developmen شرکتی که بخش املاک یونان را تعریف کرد. شرکت درجه یک توسعه در یونان، V² Developmen بیشتر از ۷۰۰۰ املاک را تحت دارای مالکیت منحصر به خود را به فروش رسانیده است. فروشات این شرکت در بخش پروژه های مسکونی، مغازه ها، هوتل ها و فاریکه ها بزرگ است، که دارای امکانات فوق العاده میباشد و مجموعه مساحت بیش از ۴،۵ میلیون مترمربع دارد. V² Developmen به عنوان رهبر بخش املاک مسکونی در یونان است. این شرکت نقش اساسی را در توسعه برنامه اقامت دائمی از طریق سرمایه گذاری را در یونان ایفا کرده است. V² Development بطور مستقیم سرمایه گذاران خارجی را برای سرمایه گذاری در کشور یونان دعوت میکند، که این عمل در بهود اقتصاد یونان کمک میکند. شرکت V² به طور مسلم شریک غیر قابل بحث برای سرمایه گذاران بین المللی با درنظرداشت تجربه، تخصص و سابقه کاری که در سکتور املاک در یونان دارد، میباشد.

جدول زمانی
در سال ۱۹۶۲ شرکت ارگون، قبل از V² Development، توسط آقای واگلیس کتنیادیس تاسیس شد.
1962
در سال ۱۹۷۵ این شرکت اولین توسعه بزرگ را در لوتراکی داشت.
1975
در سال ۱۹۷۹ شرکت لوفوپولی که یک پروژه انکشاف یافته بزرگ در جزیره کریتی در منطقه ایراکلو بود، خریداری کرد.
1979
در سال ۱۹۹۶ بنیاد گذار شرکت ارگون آقای واگلیس کتنیادیس وفات کرد.
1996
در ماه می سال ۲۰۱۳ برنامه اقامت دائمی یونان ایجاد شد.
2013
در ماه اگوست سال ۲۰۱۳ شرکت V² Development را اقای واگلیس کتنیادیس دوم به عنوان یادگار و قدردانی از پدرش اقای واگلیس کتنیادیس اول تاسیس کرد.
2013
در سال ۲۰۱۹ واگلیس کتنیادیس دوم، صاحب امتیاز اصلی برای املاک Von Poll در یونان شد.
2019