۲۴.۰۱.۲۰۱۹ اولین کنفرانس مهمانی BNB آتن ۲۰۱۹

کنفرانس مهمانی BnB که در ۲۴ جنوری ۲۰۱۹ در هوتل بزرگ ویندام در آتن برگزار شد، این کنفرانس بزرگترین و معتبرترین رویداد اجاره کوتاه مدت و گردشگری در یونان بود.شرکت V² Development اسپانسر بزرگ این رویداد بود و بدین ترتیب موقعیت پیشرو خود را در بازار یونان مجدداً تأیید کرد.