۰۷.۰۶.۲۰۱۹ نمایشگاه املاکی آتن EXPO ۲۰۱۹

V² Development همیشه در معتبرترین رویدادها حضور دارد. از ۷ تا ۹ ماه جنوری ، ما در نمایشگاه املاک آتن در سال ۲۰۱۹، اولین نمایشگاه املاک در نوع خود در یونان، که در مرکز هلکسپو در ماروسی برگزار شد ، شرکت کردیم.