۱۷.۱۲.۲۰۱۹1 مجله Fortune Greece: واگلیس کتنیادیس از V² Development: آتن یک مقصد جهانی برای املاک خواهد بود.

آقای واگلیس کتینادیس رئیس و مدیر عمومی شرکت V² Development نمای کلی و روشن را از بازار املاک آتن در یک فضای اقتصادی در یونان ترسیم میکند، مصاحبه را از مجله Fortune Greece بگیرید.