۲۱.۱۱.۲۰۱۹روزنامه Kathimerini: آژانسهای املاک مشکوک برای طرح ویزای طلایی موفق شدند

اقای واگلیس کتنیادیس رئیس و مدیر عمومی V² Developmen، با کاتیمرینی و آقای روسانوگو در مورد مسائل عملی پیش روی بازار املاک یونان با توجه به برنامه اجازه اقامت دائمی صحبت کرد. و مسیر داخلی را در صفحات مالی شماره یکشنبه دریافت کنید.