پروژه Huntington
بیشتر بدانید
پروژه ها
پروژه Huntington
موقیعت: ایلیوپولی

پروژه HUNTINGTON در منطقه ایلیوپولی ، آتن

ایلیوپولی، شهر خورشیدی آتن و محل سکونت شما در پروژه Huntington. سه آپارتمان در این پروژه برای آنهای که در جستجو زیباترین مسکن برای زندگی آرام و آسوده هستند. این پروژه نزدیک به مرکز شهر و در چند قدمی سواحل جنوبی آتن واقع است.

چرا در این پروژه سرمایه گذاری کنیم
پروژه HUNTINGTON
  • Peaceful neighourhood
  • ۱۷۰ متر از سوپرمارکیت
  • ۳۰۰ متر از مکتب دولتی
  • ۲۴۰ متر از ترانسپورت عامه
  • ۵ کیلو متر از دریا