پروژه Key Biscayne
بیشتر بدانید
پروژه ها
پروژه Key Biscayne
موقیعت: دلتای فالیرون

پروژه KEY BISCAYNE در منطقه پالایو فالیرو، آتن

نشانه دلتا فالیرون شروع رودخانه ای آتن و ۸ آپارتمان قشنگ در پروژه Key Biscayne برای شما خانه ای جدید را در آتن هدیه میکند! خواه میخواهید به ساحل بروید، یا به منطقه پیرایوس و یا آکروپلیس، آغاز جدید در منطقه پالائو فالیرو بهترین انتخاب برای شماست!

چرا در این پروژه سرمایه گذاری کنیم
پروژه KEY BISCAYNE
  • ۵۰۰ متر از ساحل پالائو فالیرو
  • ۶۰۰ متر از مارینا فلیسوس و میدان های بازی
  • ۳ دقیقه پیاده روی از سوپرمارکت
  • ۲ دقیقه پیاده روی از بانک
  • ۵ دقیقه پیاده روی از مکتب دولتی
  • ۴ دقیقه پیاده روی از صالون ورزشی
  • یک کیلو متر از مرکز فرهنگی استاوروس نیارچوس