پروژه Laguna Niguel
بیشتر بدانید
پروژه ها
پروژه Laguna Niguel
موقیعت: آلیموس

پروژه LAGUNA NIGUEL در منطقه آلیموس، آتن

این پروژه در منطقه آلیموس که در کنار دریا موقعیت دارد واقع شده، ۱۱ آپارتمان با نمای کوه و دریا بسته گی به نوع سلیقه شما در این پروژه موجود میباشد. همچنان این شهرک بسیار نزدیک به یکی از بزرگترین پروژه های بازسازی شهری در یونان ( پروژه الینیکن ) میباشد.

چرا در این پروژه سرمایه گذاری کنیم
پروژه LAGUNA NIGUEL
  • ۳۰۰ متر از سوپرمارکیت
  • ۲۰۰ متر از مکتب دولتی
  • ۳۰۰ متر از ترانسپورت عامه
  • ۴۵۰ متر از میدان از ایستگاه مترو
  • ۳۰۰ متر از میدان های بازی
  • ۱،۳ کیلو متر از میترو مال آتن
  • ۳ کیلومتر از ساحل آلیموس