پروژه Marina del Rey
بیشتر بدانید
پروژه ها
پروژه Marina del Rey
موقیعت: گلیفادا

پروژه MARINA DEL REY در منطقه گلیفادا، آتن

پروژه Marina Del Rey در قسمت جنوبی منطقه گلیفادا موقعیت دارد در اطراف منطقه گلیفادا مراکز خرید، تفریگاه ها، ساحل و میدان های گلف را به راحتی یافته میتوانید. با خرید اپارتمان های پروژه Marina Del Rey بهترین انتخاب برای دریافت سهولت های اطراف منطقه است.

چرا در این پروژه سرمایه گذاری کنیم
پروژه MARINA DEL REY
  • ۳۰۰ متر از سوپرمارکیت
  • ۳۵۰ متر از مکتب دولتی
  • ۲۰۰ متر از ترانسپورت عامه
  • ۲۰۰ متر از میدان های بازی
  • ۱،۸ متر از ساحل گلیفادا
  • نزدیک به مرکز خرید گلیفادا
  • نزدیک به میدان گلف گلیفادا