پروژه Soho
بیشتر بدانید
پروژه ها
پروژه Soho
موقیعت: متاکسورجیو

پروژه SOHO در منطقه متاکسورجیو، آتن

پروژه Soho در منطقه رو به انکشاف متاکسورجیو که مناسب برای زندگی خانواده ها نیز است واقع شده. این شهرک ۲ آپرتمان به مساحت ۵۵ مترمربع با یک زیرخانه ( تاکو) و باغچه دل انگیز همچنان با مبل و فرنیچر میباشد. با انتخاب این پروژه به راحتی به خدمات عامه، مترو، سوپرمارکیت و مکتب درسترسی میداشته باشید.

چرا در این پروژه سرمایه گذاری کنیم
پروژه SOHO
 • ۳۰۰ متر از سوپرمارکیت
 • ۲۵۰ متر از مکتب دولتی
 • ۵۰ متر از ایستگاه بس
 • ۳۰۰ متر از ایستگاه مترو
 • ۱۰۰ متر از پارک
 • ۸۰۰ متر از مرکز فرهنگی تکنوپولیس
 • ۱ کیلومتر از موزیم باستان شناسی آتن
 • ۱ کیلو متر ازجاده ارمو و فروشگاه خرید آتن
 • ۱،۵ کیلو متر از پارک پدیون آرئوس
 • ۲ کیلو متر از باغ ملی
 • ۲،۵ کیلو متر از ورزشگاه پاناتنیک
 • ۵ کیلو متر از رودخانه آتن
 • ۵ کیلو متر از مرکز فرهنگی استاوروس نیارچوس