Phỏng vấn Ông Vaggelis cho Đài Truyền hình Hy Lạp Mới

Hãy xem chủ tịch của V² DEVELOPMENT khi ông giới thiệu về “ Hy Lạp – Nơi Cư ngụ của Tôi”, chương trình Thường trú nhân của Hy Lạp và lý do tại sao chương trình này đã trở thành chương trình thành công nhất trên thế giới. Đài Truyền hình Hy Lạp Mới (NGTV) là kênh truyền hình Người Mỹ gốc Hy Lạp đầu tiên và duy nhất tại Hoa Kỳ phục vụ cho cộng đồng người Hy Lạp Diaspora kể từ năm 1975. Trong hơn 40 năm, NGTV đã mang chương trình từ Hy Lạp và sản xuất các chương trình địa phương phục vụ người Hy Lạp ở nước ngoài. Ngày nay, NGTV được phân phối thông qua các nền tảng truyền hình cáp lớn ở khu vực New York Tri-State cũng như Canada.