Tạp chí Financial Times Số Đặc biệt

Tháng 5 năm 2019, tạp chí Financial Times đã dành một ấn phẩm đặc biệt cho Hy Lạp về sự phục hồi của nền kinh tế quốc gia này, vinh danh 7 công ty tiên phong trong các lĩnh vực tương ứng. V² Development tự hào được công nhận là công ty dẫn đầu trong lĩnh vực bất động sản và quyết tâm tiếp tục đóng góp vào sự phục hồi của nền kinh tế Hy Lạp.