CHÍNH SÁCH BẢO MẬT
Tìm hiểu thêm
CHÍNH SÁCH BẢO VỆ QUYỀN RIÊNG TƯ
V² Development

PRIVACY POLICY

V² Development là quản trị viên duy nhất của tên miền vsquared2.com và trang web sau www.vsquared2.com (sau đây gọi là “trang web”) và được xem là Người kiểm soát dữ liệu của dữ liệu cá nhân mà chúng tôi thu thập và xử lý khi bạn truy cập trang web của chúng tôi, cụ thể là truy cập bất kỳ và tất cả thông tin nào có thể nhận dạng bạn một cách trực tiếp hoặc gián tiếp.

THÔNG TIN NGƯỜI DÙNG

At V² Development we stress the importance of privacy and are committed to adopting high standards for the protection of personal information.

Chính sách của chúng tôi nêu rõ loại thông tin cá nhân mà chúng tôi thu thập và nhận, các trường hợp chúng tôi sẽ thu thập hoặc nhận thông tin cá nhân, các chính sách và thủ tục mà chúng tôi đã thiết lập nêu rõ việc sử dụng và lưu trữ thông tin đó cũng như chia sẻ một số loại thông tin cá nhân trong một số trường hợp hạn chế nhất định, các thủ tục bạn nên tuân theo nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc yêu cầu nào liên quan đến thông tin cá nhân của bạn hoặc các chính sách và thủ tục của chúng tôi và người sẽ xử lý các câu hỏi hoặc yêu cầu đó và cách thức để liên lạc với người đó.

Trong chính sách này, “V² Development” có nghĩa là V² Development và các công ty liên kết của nó, vì chúng có thể tồn tại theo thời gian, bao gồm nhưng không giới hạn, các công ty con đang hoạt động kinh doanh sử dụng các tên sau: V² Development. Từ ‘chúng tôi’ và ‘V² Development’ không bao gồm chủ sở hữu Công ty thứ ba hoặc các bên cung cấp dịch vụ thứ ba, tuy nhiên, chúng tôi đã yêu cầu chủ sở hữu Công ty và nhà cung cấp bên thứ ba tuân thủ các điều khoản của Chính sách bảo vệ quyền riêng tư của chúng tôi.

Trong chính sách này, thông tin cá nhân có nghĩa là thông tin nhận dạng cá nhân như tên, địa chỉ, địa chỉ e-mail hoặc số điện thoại của bạn và thông tin đó không được công bố công khai và không phải là một phần để nhận dạng công việc của bạn.

Nó cũng bao gồm thông tin về sở thích và cách sử dụng của người dùng, khi thông tin đó được cung cấp cho V² Development hoặc được chúng tôi nhận được trong quá trình giao dịch kinh doanh với một cá nhân.

Chính sách Bảo vệ Quyền riêng tư không áp dụng cho thông tin liên quan đến khách hàng doanh nghiệp của V² Development. Tuy nhiên, thông tin đó được bảo vệ bởi các chính sách và điều khoản khác của V² Development và thông qua các thỏa thuận hợp đồng.

Chính sách hiện tại được coi là Thông báo về đối tượng của dữ liệu theo điều 13-14 của Quy định chung về bảo vệ dữ liệu (ΕU) 679/2016. Bạn có thể gửi mọi thắc mắc liên quan đến Chính sách hiện tại hoặc cách thức Công ty thu thập và xử lý dữ liệu cá nhân của bạn đến địa chỉ email: [email protected]

DỮ LIỆU CÁ NHÂN ĐƯỢC THU THẬP THÔNG QUA TRANG WEB CỦA CHÚNG TÔI

1. Thông tin được tự động thu thập khi bạn truy cập hoặc tương tác với trang web của chúng tôi

Phạm vi và nội dung của trang web của chúng tôi mang tính thông tin liên quan đến các dịch vụ kế toán và pháp lý mà Công ty cung cấp, nhưng người truy cập trang web không được yêu cầu cung cấp dữ liệu cá nhân. Tuy nhiên, bằng cách truy cập Trang web, một số thông tin nhất định trực tiếp hoặc gián tiếp giúp chúng tôi nhận dạng bạn có thể được thu thập tự động, chẳng hạn như:

 • Địa chỉ IP của bạn
 • Trình duyệt web và hệ điều hành của bạn
 • Các trang web mà bạn đã truy cập trước hoặc sau khi bạn truy cập Trang web của chúng tôi
 • Tốc độ truy cập của bạn và thông tin liên quan đến các chương trình phần mềm chạy trên PC của bạn
 • Thông tin cơ bản liên quan đến kết nối của bạn với máy chủ
 • Thông tin thu thập được thông qua cookie HTML, cookie Flash, báo hiệu web… (vui lòng tham khảo Điều khoản Cookie của chúng tôi bên dưới).

2. Thông tin bạn đồng ý trực tiếp cung cấp cho chúng tôi

Trong trường hợp khách truy cập / người sử dụng Trang web muốn được thông báo về các dịch vụ của Công ty, họ được yêu cầu nhập tên, địa chỉ, số điện thoại, địa chỉ e-mail và tùy chọn ngôn ngữ của mình.

ĐIỀU KHOẢN ĐỒNG Ý CUNG CẤP THÔNG TIN

Bất chấp các quy định pháp luật về việc đồng ý đối với các thông tin không được yêu cầu, việc bạn sử dụng Trang web của chúng tôi đồng nghĩa với việc bạn đồng ý đối với việc xử lý dữ liệu cá nhân của bạn như được mô tả ở trên. Nếu bạn muốn rút lại sự đồng ý của mình, vui lòng gửi yêu cầu liên quan của bạn đến Công ty thông qua địa chỉ email: [email protected]

Vui lòng lưu ý rằng bất kỳ quá trình xử lý dữ liệu cá nhân nào trước khi bạn rút lại sự đồng ý đều được coi là hợp pháp.

Bạn phải hạn chế truy cập Trang web của chúng tôi nếu bạn muốn những thông tin được thu thập từ đó không được thu thập và xử lý theo bất kỳ hình thức nào.

CÁCH BẠN CÓ THỂ CUNG CẤP CHO CHÚNG TÔI THÔNG TIN CÁ NHÂN CỦA BẠN

 • Bằng cách sử dụng dịch vụ của V² Development.
 • Bằng cách cung cấp cho chúng tôi thông tin liên hệ có liên quan đến việc cung cấp dịch vụ, chẳng hạn như biểu mẫu Liên hệ
 • Bằng cách cung cấp thông tin cho chúng tôi thông qua một chiến dịch tiếp thị
 • Bằng việc truy cập vào Trang web của chúng tôi

Dưới đây, chúng tôi sẽ liệt kê loại thông tin thường được thu thập trong mỗi trường hợp, lý do chúng tôi làm như vậy, cách chúng tôi sẽ sử dụng và lưu trữ thông tin đó.

Bằng cách sử dụng Dịch vụ của chúng tôi

Khi bạn sử dụng dịch vụ của V² Development, cần có thông tin để nhận dạng bạn, liên hệ với bạn và để xử lý yêu cầu của bạn. Thông tin này thường bao gồm tên, địa chỉ, số điện thoại, địa chỉ e-mail và tùy chọn ngôn ngữ của bạn.

V² Development có thể sử dụng thông tin bạn cung cấp để gửi cho bạn các ưu đãi và thông tin về các dịch vụ của V² Development.

Nếu bạn không muốn nhận những ưu đãi và thông tin như vậy, bạn có thể hủy đăng ký hoặc chọn không tham gia bằng cách gửi email đến [email protected], và để tiêu đề là “Hủy đăng ký”, vì vậy hãy cho chúng tôi biết yêu cầu của bạn cùng với đầy đủ thông tin cá nhân (chẳng hạn như tên và địa chỉ e-mail) để chúng tôi có thể thực hiện theo yêu cầu của bạn một cách phù hợp. Tất cả các thông tin tiếp thị của chúng tôi về loại này cũng sẽ có hướng dẫn hủy đăng ký.

Bằng cách cung cấp cho chúng tôi thông tin liên hệ có liên quan đến việc cung cấp dịch vụ, chẳng hạn như biểu mẫu Liên hệ.

Thông tin được cung cấp cho chúng tôi theo cách này sẽ chỉ được sử dụng cho mục đích ghi lại nhận xét của bạn, trao đổi với bạn về chúng, để đội ngũ quản lý Công ty và nhân viên của Công ty đánh giá chúng nhằm mục đích công nhận nhân viên đã phục vụ khách hàng một cách xuất sắc và để cải thiện cách chúng tôi cung cấp dịch vụ.

Các biểu mẫu liên hệ được lưu trữ trong một khoảng thời gian hợp lý trong hệ thống của chúng tôi, tối đa là một (1) năm, vì lý do bảo mật và nhằm cải thiện chất lượng dịch vụ.

Bằng cách nhận thông báo về các ưu đãi có giới hạn thời gian một cách kịp thời gửi đến bạn

Để đăng ký dịch vụ này, chúng tôi yêu cầu bạn cung cấp cho chúng tôi địa chỉ e-mail, họ, tên, tùy chọn ngôn ngữ và quốc gia bạn đang cư trú. Bạn có thể hủy đăng ký bất kỳ lúc nào bằng cách sử dụng liên kết được cung cấp trên mỗi tin nhắn e-mail và bạn sẽ không còn nhận được các ưu đãi và khuyến mãi qua e-mail từ trang web hoặc kênh bạn đăng ký nữa.

Bạn có thể chọn nhận thông báo ưu đãi qua email vào bất kỳ thời điểm nào trong tương lai.

Bạn có thể chọn không tham gia các chiến dịch tiếp thị quảng cáo vào bất kỳ thời điểm nào theo các cách sau đây:

 • Chọn liên kết HỦY ĐĂNG KÝ trong email chúng tôi gửi bạn
 • Liên hệ với đội ngũ Marketing của chúng tôi tại [email protected]

Bằng cách truy cập Trang web của chúng tôi

Chúng tôi sử dụng “cookie” trên các trang web của mình. Cookie là những phần thông tin mà một trang Internet chuyển đến ổ cứng của bạn với mục đích lưu trữ hồ sơ. Việc sử dụng cookie là một tiêu chuẩn của ngành – bạn sẽ thấy chúng ở hầu như mọi nơi trên Internet. V² Development sử dụng cookie để nhận dạng khách truy cập khi họ quay lại trang web của chúng tôi. Khi chúng tôi biết đó là bạn, chúng tôi có thể tùy chỉnh trải nghiệm truy cập trực tuyến của bạn.

Chúng tôi cũng có thể đánh giá nội dung và dịch vụ của mình và điều chỉnh trang web của chúng tôi cho phù hợp với khách truy cập, dựa trên thông tin khác mà chúng tôi thu thập, chẳng hạn như địa chỉ IP, là số được gán cho máy tính của bạn bất cứ khi nào bạn sử dụng Internet, thẻ pixel (hoặc ảnh gif rõ ràng) và trình duyệt Internet hoặc hệ điều hành bạn đang sử dụng. Thông tin này được thu thập theo nhóm, nhưng chúng tôi có thể gắn nó với thông tin cá nhân của bạn thông qua việc sử dụng cookie như được mô tả ở trên.

Nếu bạn không muốn dữ liệu liên quan đến những lần truy cập của bạn vào các trang web của chúng tôi được thu thập thông qua các bên thứ ba được đề cập ở trên, bạn có thể chọn không tham gia bằng cách truy cập các trang chọn không tham gia của bên thứ ba hoặc thông qua phần điều khoản cookie ở chân Trang web của chúng tôi.

LÝ DO CHÚNG TÔI THU THẬP THÔNG TIN CÁ NHÂN

 • Để tạo lập và duy trì mối quan hệ thương mại có trách nhiệm với bạn và để cung cấp dịch vụ liền mạch.
 •  Để phát triển, cải thiện, tiếp thị hoặc cung cấp các sản phẩm và dịch vụ. Ví dụ: chúng tôi xem xét việc sử dụng dịch vụ của người dùng để có thể hiểu rõ hơn về cách chúng tôi có thể cải thiện dịch vụ của mình.
 • Để quản lý và phát triển việc kinh doanh và vận hành của chúng tôi. Ví dụ, chúng tôi phân tích các mô hình sử dụng của người dùng đối với các dịch vụ và công ty của chúng tôi để giúp chúng tôi quản lý chúng một cách hiệu quả và lập kế hoạch cho sự phát triển trong tương lai
 • Để đáp ứng các yêu cầu và quy định của pháp luật.

CHÚNG TÔI SẼ TIẾT LỘ THÔNG TIN CÁ NHÂN KHI

Chúng tôi chỉ tiết lộ thông tin cá nhân trong các trường hợp rất hạn chế sau:

 • Chúng tôi có thể tiết lộ thông tin cá nhân của người dùng cho một người, theo đánh giá hợp lý của V² Development, đang tìm kiếm thông tin với tư cách là đại lý của người dùng.
 • Thông tin cá nhân sẽ được chia sẻ với bên thứ ba liên quan đến việc cung cấp cho người dùng các dịch vụ mà họ đã mua trong phạm vi cần thiết để thực hiện việc cung cấp và xử lý giao dịch.
 • Thông tin cá nhân có thể được chia sẻ với bên thứ ba được V² Development ủy quyền để thay mặt họ thực hiện các công tác như xử lý hoặc lưu trữ dữ liệu, khảo sát hoặc nghiên cứu người dùng.
 • Thông tin cá nhân có thể được chia sẻ với một cơ quan được V² Development lựa chọn để đánh giá mức độ tín dụng của khách hàng hoặc để thu thập thông tin tài khoản của khách hàng.
 • Thông tin cá nhân có thể được chia sẻ với cơ quan công quyền hoặc đại diện của cơ quan công quyền nếu theo đánh giá hợp lý của V² Development, cho thấy có nguy cơ sắp xảy ra đối với tính mạng hoặc tài sản mà nguy cơ đó có thể tránh được hoặc giảm thiểu bằng cách tiết lộ thông tin, hoặc việc tiết lộ thông tin bị bắt buộc bởi cơ quan pháp luật.

Mọi việc tiết lộ thông tin cá nhân của người dùng như vậy bởi V² Development cho bên thứ ba sẽ chỉ được thực hiện trên cơ sở bí mật với điều kiện thông tin chỉ được sử dụng cho mục đích mà nó đã được tiết lộ.

TRẺ VỊ THÀNH NIÊN

Trang web không cố ý thu thập dữ liệu cá nhân của trẻ vị thành niên. Trong mọi trường hợp, nếu chúng tôi biết, việc thu thập dữ liệu cá nhân của trẻ vị thành niên dưới 16 tuổi diễn ra mà không có sự đồng ý có thể xác minh của cha mẹ, theo các quy định tại điều 8 của Quy định chung về bảo vệ dữ liệu (EU) 679 / 2016, chúng tôi sẽ xóa dữ liệu trên một cách kịp thời. Nếu bạn tin rằng chúng tôi đã thu thập dữ liệu cá nhân của trẻ vị thành niên dưới 16 tuổi, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ: [email protected]

NGUYÊN TẮC CỦA CHÚNG TÔI

 • V² Development sẽ không thu thập, sử dụng hoặc tiết lộ thông tin cá nhân của bạn cho bất kỳ mục đích nào khác ngoài những mục đích đã nêu ở trên, trừ khi có sự đồng ý của bạn.
 • V² Development sẽ bảo vệ thông tin cá nhân của bạn bằng các biện pháp bảo mật thích hợp.
 • V² Development sẽ thực hiện các bước thích hợp để bảo vệ tính bí mật của thông tin cá nhân của bạn khi giao dịch với bên thứ ba.
 • V² Development sẽ cố gắng giữ chính xác và cập nhật thông tin cá nhân của bạn khi cần cho các mục đích đã xác định ở trên.
 • V² Development sẽ tôn trọng yêu cầu của bạn về việc truy cập thông tin cá nhân của bạn một cách kịp thời và hợp lý nhất có thể.

Bạn luôn có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân cho chúng tôi.

Bạn cũng có thể rút lại sự đồng ý của mình đối với việc sử dụng thông tin cá nhân của bạn cho mục đích tiếp thị bất kỳ lúc nào, nhưng phải tuân thủ các hạn chế pháp lý hoặc hạn chế trong thỏa thuận hợp đồng và thông báo hợp lý, bằng cách gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ [email protected], sử dụng tiêu đề ‘Hủy đăng ký’ và cung cấp cho chúng tôi đủ thông tin cá nhân (chẳng hạn như tên và địa chỉ e-mail) để chúng tôi có thể thực hiện theo yêu cầu của bạn một cách hiệu quả.

Tuy nhiên, trong cả hai trường hợp, điều này hạn chế khả năng chúng tôi có thể phục vụ bạn.

Nếu bạn có câu hỏi hoặc thắc mắc về các biện pháp bảo mật của chúng tôi hoặc muốn nêu yêu cầu liên quan đến thông tin cá nhân của bạn, vui lòng liên hệ với Nhân viên bảo mật của chúng tôi qua ([email protected]).

QUYỀN CỦA BẠN

 1. Quyền tiếp cận để được thông báo về dữ liệu cá nhân nào của bạn mà chúng tôi xử lý, mục đích xử lý và người nhận dữ liệu đó.
 2. Quyền chỉnh sửa dữ liệu cá nhân không chính xác.
 3. Quyền xóa (để được bỏ qua) dữ liệu cá nhân của bạn khỏi tệp của chúng tôi, trong trường hợp việc xử lý các dữ liệu đó không còn cần thiết nữa hoặc chúng tôi không còn nghĩa vụ pháp lý để xử lý chúng nữa.
 4. Quyền hạn chế xử lý, trong trường hợp tính chính xác của dữ liệu cá nhân mâu thuẫn với chủ thể của dữ liệu.
 5. Quyền về tính di động của dữ liệu, để nhận được dữ liệu cá nhân của bạn ở định dạng theo cấu trúc được sử dụng phổ biến và máy tính có thể đọc được.
 6. Quyền phản đối, nếu bạn không muốn chúng tôi sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn cho mục đích tiếp thị.

Để thực hiện các quyền của bạn, vui lòng liên hệ với chúng tôi tại: [email protected]

Công ty sẽ thực hiện mọi nỗ lực hợp lý để giải quyết yêu cầu của bạn trong khoảng thời gian một tháng kể từ khi nhận được yêu cầu. Tuy nhiên, nếu không thể đáp ứng thời hạn này do độ phức tạp của yêu cầu của bạn hoặc số lượng yêu cầu cùng lúc quá nhiều, Công ty sẽ thông báo kịp thời cho bạn trong cùng thời hạn về lý do của sự chậm trễ và sẽ nỗ lực hợp lý để giải quyết yêu cầu của bạn mà không chậm trễ quá mức và, trong mọi trường hợp, trong khoảng thời gian hai tháng tiếp theo.

Công ty có quyền không đáp ứng yêu cầu của bạn, nếu rõ ràng là yêu cầu không có cơ sở hoặc quá mức, và tương tự, cũng sẽ thông báo cho bạn. Tuy nhiên, bạn có quyền gửi khiếu nại trước Cơ quan bảo vệ dữ liệu (www.dpa.gr)

VỀ VIỆC THAY ĐỔI CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

Nếu chúng tôi quyết định thay đổi chính sách bảo mật của mình, chúng tôi sẽ đăng bất kỳ thay đổi nào trên mục này của trang web để bạn luôn biết cách chúng tôi sử dụng thông tin chúng tôi thu thập và chúng tôi tiết lộ thông tin đó cho người khác trong trường hợp nào.

DANH SÁCH CÁC ĐƠN VỊ XỬ LÝ

Website: Mozaik
Dịch vụ bản tin: Mailchimp

LIÊN HỆ

Bạn có thể liên hệ với chúng tôi bất kỳ lúc nào để được giải thích rõ về chính sách bảo mật của chúng tôi hoặc để đặt các câu hỏi bạn muốn hỏi về việc sử dụng thông tin cá nhân của bạn:

E-mail: [email protected]
Số điện thoại: +30 210 9617181
Địa chỉ: Số 6, đường Othonos, Athens 10563, Hy Lạp