Etouce 2019 – Hội nghị Ưu tú ngành Công nghiệp lần thứ 20 – Thâm Quyến, Trung Quốc

Chi nhánh Quảng Châu của V2 DEVELOPEMENT đã tham gia Hội nghị Ưu tú Công nghiệp (Etouce) lần thứ 20 tại Thâm Quyến từ ngày 26 tháng 5 đến ngày 28 tháng 5 năm 2019 tại Khách sạn Venice Raytour. Sự kiện uy tín này có sự tham gia của các nhà triển lãm đến từ 30 quốc gia và hàng ngàn các tổ chức, các công ty đầu tư, các đại lý và cộng tác viên địa phương.