Tạp chí Forbes, ấn bản Hy Lạp: Thời điểm và cơ hội đầu tư vào bất động sản ở Hy Lạp

Ông Vaggelis Kteniadis, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành của V² Development, được giới thiệu trong số mới nhất của tạp chí Forbes ấn bản tiếng Hy Lạp, bàn về thời điểm và cơ hội đầu tư bất động sản tại Hy Lạp.