Giải thưởng 25 Nhà phát triển Hàng đầu năm 2021

Chúng tôi vui mừng thông báo rằng V² DEVELOPMENT đã được xếp hạng trong số 25 Nhà phát triển Di cư Đầu tư hàng đầu trong 2021 bởi Uglobal Immigration.