Phỏng vấn Ông Vaggelis Kteniadis trên kênh Truyền hình New Greek

Hãy xem chủ tịch của V² DEVELOPMENT khi ông giới thiệu “ Định Cư tại Hy Lạp”- chương trình Thường trú nhân của Hy Lạp và lý do tại sao chương trình này trở thành chương trình thành công nhất trên thế giới.

Truyền hình New Greek là kênh truyền hình người Mỹ gốc Hy Lạp đầu tiên và duy nhất ở Hoa Kỳ phục vụ cộng đồng người Hy Lạp hải ngoại kể từ năm 1975. Trong hơn 40 năm, NGTV đã đưa chương trình từ Hy Lạp và sản xuất chương trình địa phương phục vụ người Hy Lạp ở nước ngoài. Ngày nay, NGTV được phân phối thông qua các nền tảng truyền hình cáp lớn ở khu vực Ba bang New York cũng như Canada.