Tạp chí Forbes: Làm thế nào Hy Lạp sẽ trở thành điểm đến trên toàn thế giới dành cho Bất động sản sau đại dịch.

Trong ấn bản Hy Lạp của Tạp chí Forbes vào tháng 12 năm 2020, ông Vaggelis Kteniadis, chủ sở hữu và chủ tịch của V² DEVELOPMENT, phác thảo cách Hy Lạp sẽ trở thành điểm đến trên toàn thế giới về bất động sản sau đại dịch.