۰۸.۰۱.۲۰۲۰ مجله Elegant Travel ۱۲: دلیل برای سرمایه گذاری در یونان

در زمستان های ۲۰۱۹/۲۰۲۰ مجله Elegant Travel در یونان مجله فوق العاده عالی مسافری چینی در یونان است، آقای واگلیس کتنیادیس رئیس و مدیر عمومی شرکت V² Development نظریات خود را در مورد برنامه اقامت دائمی یونان در آنجا به اشتراک گذاشت. به ۱۲ دلیلی که این برنامه را درجه یک در جهان شمرد از شرکتی که از همان آغاز در آنجا بوده پی ببرید!