۰۱.۰۱.۲۰۲۰ مجله Esquire Greece: V² Development تقریباً ۶۰ سال رهبر املاک در یونان است

در ماه جنوری چاپ یونانی از اسکوایر یونان: آقای واگلیس کتینادیس رئیس و مدیر عمومی V² Development شرکتی را ارائه میدهد که تقریبآ ۶۰ سال بر املاک یونان سلطه داشته است، و آن را از دست ندهید!