۲۰۱۹ MIPIM

شرکت ما به عنوان بخشی از غرفه ملی یونان با افتخار در سال ۲۰۱۹ MIPIM در Cannes شرکت کرد.
MIPIM یک نمایشگاه ۴ روزه کنفرانس و رویداد شبکه ای املاک است که ۲۴۰۰۰ متخصص املاک بین المللی را جمع میکند. و در سال ۲۰۱۹ سی امین دوره خود را از بازار املاک پیشرو در جهان جشن گرفت.