۲۵.۰۹.۲۰۱۹ د اتنز مرکزي دفتر د پرانستیلو مراسم ۲۰۱۹

چهارشنبه، د سپتمبر ۲۵ نیټه، د V² Development او Von Poll د املاکو لویه پرانیسته سینټاګما میدان کې ولمانځل شو.

په یونان کې لومړی نمبر پرمختیایی شرکت او په اروپا کې د املاکو ترټولو مشهور آژانس اوس د اتن په مرکز کې واقع دی!

دا پرانیستنه یو فرصت وو چې یو بل سره وپیژنو، او هیله لرو چې په راتلونکي کې تاسو ته د خدمت کولو فرصت ولرو.

موږ تاسو ته زموږ کاري دفتر ته بلنه درکوو ترڅو د اتنز نه منل شوي حقیقت وګوری چې د نړیوال املاکو مقصد ګرځیدلی.